Dlaczego właśnie promienniki?

Elektryczne promienniki ciepła w formie paneli są stosunkowo nowym systemem. Tradycyjne, elektryczne ogrzewanie jest drogie i niewydajne, natomiast promienniki stanowią przełom w technologii ogrzewania. Jest to bardzo oszczędne i wyjątkowo proste w użyciu rozwiązanie, efektywniejsze niż każde inne ogrzewanie elektryczne, centralne czy systemy gazowe.

foto

Jak to działa?

Promienniki w formie estetycznych, płaskich paneli umieszczane są na ścianach lub suficie. Temperaturę reguluje się przy pomocy termostatu. Działanie promienników polega na zamianie energii elektrycznej na promieniowanie cieplne (jest ono całkowicie bezpieczne, podobnie jak promieniowanie wydzielane przez ogień, czy słońce). Oszczędność i wydajność tego systemu wynika ze sposobu jego działania. Tego rodzaju promieniowanie cieplne ogrzewa bezpośrednio przedmioty oraz ludzi znajdujących się w pomieszczeniu, a nie powietrze – jak w przypadku tradycyjnego ogrzewania.

foto